ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายนพดล พุทธโยธา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจินตนา ทายศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางดรุณี นวลศรี
ครู คศ.1
นางลำดวน บุญศรี
ครู คศ.1
นายวัชรพล วิมลเมือง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาววรัชยา ประเสริฐกุล
ผู้ดูแลเด็ก

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549