ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
 
นายขาว เรือนทา
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่2
โทรศัพท์ -
นายอินปั๋น วงค์ก่ำ
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่5
โทรศัพท์-
นายอินผล ไชยวงค์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่6
โทรศัพท์ 08-9429-9263

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549