ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ประธานอสม.
 
นายบุญธรรม กันทาสม
ประธานอสม. หมู่ที่2
โทรศัพท์-
นายสนิท ปันรส
ประธานอสม. หมู่ที่5
โทรศัพท์ 0-5383-7224 , 08-1960-7209
นายอินผล ไชยวงค์
ประธานอสม. หมู่ที่6
โทรศัพท์ 08-9429-9263
นายสม มูลละ
ประธานอสม. หมู่ที่7
โทรศัพท์ 0-5383-4144

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549