ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ประธานแม่บ้าน
 
นางศรี ปัญญามูล
ประธานแม่บ้าน หมู่1
โทรศัพท์ 08-9838-4012
นางสุพณี กันทะมัง
ประธานแม่บ้าน หมู่2
โทร 0-5393-9688
นางสมศรี สมภา
ประธานแม่บ้าน หมู่6
โทร 08-9262-7432
นางศรีวรรณ์ ไชยวงค์
ประธานแม่บ้าน หมู่7
โทร-

  
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549