ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
กฎหมายส่วนการศึกษา
 การศึกษาแห่งชาติ 38_143_0665.pdf (149 KB.)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38_144_0031.pdf (316 KB.)
คุ้มครองเด็ก 38_145_0028.pdf (158 KB.)
เงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 38_146_0032.pdf (62 KB.)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 38_147_p123.pdf (216 KB.)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 38_148_p114.pdf (113 KB.)
สภาตำบลและอบต 38_149_0002.pdf (177 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549