ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) 50_264_plan 3 (2552-2554).doc (636 KB.)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) 50_265_plan 3 (2555-2557).docx (1.35 MB.)
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี (2552-2555) 50_266_plan (2552-2555).doc (556 KB.)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(58-60)ระบบแท่ง 50_509_plan.rar (543 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549