ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียน
 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 154_721_1.2.pdf (84 KB.)
ผังการดำเนินการ 154_722_1.2.1.pdf (61 KB.)
ประกาศ 154_750_029.pdf (387 KB.)
คูู่มือ 154_752_029.1.pdf (139 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549