ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
โครงสร้างส่วนราชการ/อัตรากำลัง
 

โครงสร้างส่วนราชการ/อันตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ 8_668_Authority.pdf (109 KB.)
โครงสร้างอัตรากำลัง 8_669_pakas.pdf (306 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549