ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 แบบประเมิน 68_513_em.xls (308 KB.)
แบบฟอร์มเปล่าแนบข้อตกลง 68_522_plan.docx (15 KB.)
แบบประเมิน(ใหม่) 68_541_plan.xlsx (47 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549