ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
การประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 ด้านที่ 1 83_578_1.pdf (709 KB.)
ด้านที่ 2 83_579_2.pdf (724 KB.)
ด้านที่ 3 83_580_3.pdf (754 KB.)
ด้านที่ 4 83_581_4.pdf (1.83 MB.)
ด้านที่ 5 83_582_5.pdf (479 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549