ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_01 94_611_01.pdf (209 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_02 94_612_02.pdf (419 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_03 94_613_03.pdf (471 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_04 94_614_04.pdf (61 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_05 94_615_05.pdf (155 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_06 94_616_06.pdf (182 KB.)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561_07 94_617_07.pdf (587 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549