ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน
 1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_01 97_632_01.pdf (156 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_02 97_633_02.pdf (538 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_03 97_634_03.pdf (499 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_04 97_635_04.pdf (124 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_05 97_636_05.pdf (301 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_06 97_637_06.pdf (306 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_07 97_638_07.pdf (298 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_08 97_639_08.pdf (996 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_09 97_640_09.pdf (281 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_10 97_641_10.pdf (142 KB.)
1.รายงานผลการติดตามฯ รอบ 6 เดือน_11 97_642_11.pdf (212 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549