ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
การเงิน/การคลัง
 159_730_Budget spending plan Quarter 1-61.pdf (205 KB.)
159_731_Budget spending plan Quarter 2-61.pdf (203 KB.)
159_732_Budget spending plan Quarter 3-61.pdf (213 KB.)
159_733_Budget spending plan Quarter 4-61.pdf (214 KB.)
159_734_Budget spending plan Quarter1-62.pdf (213 KB.)
159_735_Budget spending plan Quarter2-62.pdf (215 KB.)
159_736_Budget spending plan Quarter3-62.pdf (214 KB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549