ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี 182_759_001.pdf (212 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี 182_760_002.pdf (293 KB.)
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี 182_761_003.pdf (1.01 MB.)


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549