องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
4,586
ปีนี้
9,589
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
75,322
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 28 พ.ย. 2564กองคลังDownload
แบบฟอร์ใบลา กิจ ป่วย คลอดบุตร 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มใบลาผักผ่อน 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
คำร้องขอโอนย้าย 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าศึกษาบุตร แบบ7223 28 พ.ย. 2564กองคลังDownload
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล 28 พ.ย. 2564กองคลังDownload
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 28 พ.ย. 2564กองคลังDownload
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 28 พ.ย. 2564กองคลังDownload
บบหนังสือแจ้งใช้สิทธิเบิกค่าศึกษาบุตร (แบบ 7219) 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิการศึกษาบุตร (แบบ 7220) 28 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
ใบสำคัญค่าสมนาคุณวิทยากรอบรม 28 พ.ย. 2564กองคลังไม่พบเอกสาร
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1