องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

 

 ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจการพัฒนา


พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจ
 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
 
พันธกิจที่ ๔ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพนากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและสังคมที่มีคุณภาพ
 
พันธกิจที่ ๖ จัดให้มีระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น