องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,089
เดือนที่แล้ว
4,188
ปีนี้
35,207
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
100,940
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566

 

 

laughing การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส laughing

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

คลิก คลิก คลิก คลิก

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก คลิก คลิก

o3

อำนาจหน้าที่

คลิก

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก คลิก คลิก คลิก

o5

ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก คลิก คลิก คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8

Q&A

คลิก

o9

Social Network

คลิก คลิก

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คลิก

แผนดำเนินงาน

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

คลิก คลิก

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก คลิก คลิก

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก คลิก คลิก

การปฏิบัติงาน

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

การให้บริการ

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก คลิก

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

คลิก คลิก

o18

E-service

คลิก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก คลิก

o20

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก คลิก

o24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก คลิก

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก คลิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิก คลิก

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

คลิก คลิก

o32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

คลิก คลิก

o33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

คลิก คลิก

การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิก

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิก

แผนป้องกันการทุจริต

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิก

o37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก คลิก

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

o40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คลิก

o41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก คลิก

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก