องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA 2565)6 ม.ค. 2566
2บันทึกข้อตกลง ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัด 6519 ม.ค. 2565
3รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA 256410 ม.ค. 2565
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
5 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น5 มี.ค. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ30 ต.ค. 2563
7มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์1 ต.ค. 2563
9รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 256215 ก.ค. 2563
10รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 256215 ก.ค. 2563

1