องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
2,292
ปีนี้
7,363
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
73,096
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกข้อตกลง ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัด 6519 ม.ค. 2565
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA 256410 ม.ค. 2565
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
4 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น5 มี.ค. 2564
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ30 ต.ค. 2563
6มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์1 ต.ค. 2563
8รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 256215 ก.ค. 2563
9รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 256215 ก.ค. 2563

1