องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
2,292
ปีนี้
7,363
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
73,096
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 256210 ม.ค. 2565
2ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น10 ม.ค. 2565
3ประกาศ_ก.อบต._เรื่อง_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ_พ.ศ._256310 ม.ค. 2565
4ประกาศ มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็น พนง.ส่วนท้องถิ่น (2562)10 ม.ค. 2565
5ประกาศ มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)10 ม.ค. 2565
6ประกาศ มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 10) ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง10 ม.ค. 2565
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 25629 ต.ค. 2563
8ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25639 ต.ค. 2563
9ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น9 ต.ค. 2563

1