องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)2 ส.ค. 2564
2กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 (งานประสานสาธารณูปโภค)30 ก.ค. 2564
3พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (งานก่อสร้าง)30 ก.ค. 2564
4สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
5วิธีปฏิบัติราชการปกครอง11 ก.ค. 2563
6ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน11 ก.ค. 2563
7ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
8ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง11 ก.ค. 2563
9การผังเมือง11 ก.ค. 2563
10การจัดสรรที่ดิน11 ก.ค. 2563
11กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันฯ11 ก.ค. 2563
12กฎกระทรวงฉบับ63 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
13กฎกระทรวงฉบับ62 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
14กฎกระทรวงฉบับ61 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
15กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานป้องกันการพังทลายของดิน11 ก.ค. 2563
16กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่าง11 ก.ค. 2563

1