องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
4,586
ปีนี้
9,589
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
75,322
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236

1
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจการรม โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม  ประจำปีงปบะรมาณ 2565

โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day),องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00น. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย พร้อมประดับตกแต่งสำนักด้วยธงขาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

28 กันยายน 2565

กิจกรรม ประเพณีต๋านก๋วยสลาก ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

กิจกรรม เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีต๋านก่วยสลาก ประจำปี 2565

 

ณ วัดพระธาตุทุ่งตูม

15 กันยายน 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้เข้าร่วมการแข่งขีนกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอ ประจำปี 2565

ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565  ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2565

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ 5ส. เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมปลูกต้นไม้ และ 5 ส  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 

 

โดยมีกิจกรรมดังนี้
  1. กิจกรรม “พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา” เมื่อวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระธาตุทุ่งตูม
  2. กิจกรรม “โครงการคาราวานบุญ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2565” ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง เมื่อวันพุธ ที่ 6  กรกฎาคม  2565  เวลา  17.00 น.   ณ วัดพระธาตุทุ่งตูม
06 กรกฎาคม 2565

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการแต่งกายชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการแต่งกายชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ (ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นวัฒนธรรมองค์กร

08 เมษายน 2565

เข้าแถวหน้าเสาธง กล่าวคำปฏิญาณตน และฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 08.00 น. กล่าวคำปฏิญาณตนคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์แรกของเดือน

14 มีนาคม 2565

กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต.มะขุนหวาน ได้จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด (CHIANGMAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ เจียงใหม่เมืองงาม" ครั้งที่ 2

09 มีนาคม 2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย"  นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

 พิธีมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต  บัณฑิตปัจฉิมวัย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต.มะขุนหวาน ร่วมด้วยศพอส.ตำบลมะขุนหวานและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย" นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565),องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ/คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)/ผู้บริหาร อปท./จนท. และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านตามกรอบปฏิทินการเชื่อมโยงการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้ร่วมลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

18 กุมภาพันธ์ 2565

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ และงานบริการอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน ร่วมกับการประชุมประชาคมจัดทำแผนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
นายกเพชร ยะอนันต์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และนางสาวกุศุมา บัวพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  มอบเงินอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
09 กุมภาพันธ์ 2565

งานศาสนาและประเณีท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
กิจกรรม การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
 การฝึกอบรม “การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง และสำหรับใช้ปฏิบัติเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา”
วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
07 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)