องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
253
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,571
ปีนี้
26,930
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,663
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

นางสาวพัชรินทร์ บุญคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอกพลกฤต วาสนานุกูลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสิริพร สกุลวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพรรณี คำมูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางปทุมรัตน์ ขวัญดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางวิไลวรรณ ศรีพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชา กันธิยา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัญชลี ยะสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง
ผู้ช่วยนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นายวัฒนา กาปวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ