องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
2,292
ปีนี้
7,363
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
73,096
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

1
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
27 ธันวาคม 2565

จดหมายข่าว ภาษีป้าย ปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
27 ธันวาคม 2565

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
15 ธันวาคม 2565

ขยายเวลาการดำเดินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

แบบประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
15 กันยายน 2565

ขยายเวลาการดำเดินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
23 มิถุนายน 2565

แบบประเมินความพึงพอใจ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
30 พฤษภาคม 2565

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กิจกรรม ค่ายเยาวชนจิตาสาเพื่อชมุชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

16 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่  รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานทั้งแบบมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโรวิด 19 ตามารการควบคุมโรคติดต่อลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างในสังคม นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานทั้งแบบมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ (ยกเว้น เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ในการจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.ติดต่อที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายโทรศัพท์ 052-009642 ในวันและเวลา
ราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
2. สแกน QR Code ผ่านช่องทาง หน้าเวปไซส์ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน www.makhunwan.go.th/index.php?_mod=bmV3cw และหน้า อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
3. ที่ผู้นำชุมชน
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้บัดนี้ – 23 มีนาคม 2565 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
สอบถามได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 052-009642 ในเวลาราชการ
15 มีนาคม 2565

กิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2565

09 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
23 ธันวาคม 2564

โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

การดำเนินงาน  โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน  สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

09 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/11/64,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 8 /11/2564 นายวุฒิพงศ์ เอกอมร ปลัดองค์การบริหารว่งนตำบลมะขุนหวาน ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.มะขุนหวานเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์รฉีดวัคซีน ณ รพสต.บ้านมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข็มที่ 1 ) ให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน พร้อมทั้ง บริจาคน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการ จำนวน 15 แพ็ค

08 พฤศจิกายน 2564

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

 

จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการรวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการด้วย

08 พฤศจิกายน 2564

บันทึกข้อตกลง (MOU),องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอสันป่าตอง

เรื่อง ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนแฟลตตำรวจ ตำบลบ้านกลางฯ

27 ตุลาคม 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (199 รายการ)