องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.204.73.51

1
โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

การดำเนินงาน  โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน  สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

09 ธันวาคม 2564

รณรงค์โค้งสุดท้าย ไปใช้สิทธ์เลือกตัั้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

รณรงค์โค้งสุดท้าย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ืั้ 28 พฤศจิกายน นี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิที่ท่านมี....กันนะคร๊าบบบ

24 พฤศจิกายน 2564

บริการประชาชนศูนย์พักคอย อำเภอสันป่าตอง,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
18 พฤศจิกายน 2564

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันป่าตอง,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
องค์การบริการส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับทีมปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลมะขุนหวาน พร้อมด้วย อสม.ตำบลมะขุนหวาน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันป่าตอง
19 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะขุนหวาน ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวานและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดย ได้รับเกียรติจาก ดร. นิกร  ยาอินตา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

01 กรกฎาคม 2564

โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจบริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลมะขุนหวานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการ สตรียุคใหม่ใส่ใจบริโภค เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน ใส่ใจสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และวิธีดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคภัยต่างๆ 

25 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  ร่วมกัน กศน. ตำบลมะขุนหวาน จัดฝึกอบอาชีพรมระยะสั้นหลักสูตรช่างแต่งหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้สตรีในพื้นที่ตำบลมะขุนหวานได้มีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง  ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23  มิถุนายน  2564

23 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับ กศน.ตำบลมะขุนหวาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาชีพทำขนมไทย ในวันที่ 21  มิถุนายน 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรีได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และมีทักษะอาชีพต่อไป

21 มิถุนายน 2564

กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภาตำบล นักบริบาล และจิตอาสาในชุมชน ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย นายสมศักดิ์  ติยวลีศรี ผู้ป่วยติดเตียง

11 มิถุนายน 2564

กิจกกรรมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 ในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
09 เมษายน 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการดูแลสุขภาพเบื้้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม และดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

06 เมษายน 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมการตัดช่อตุงล้านนา และพิธีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสืบสานประเพณีล้านนา

06 เมษายน 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร           ย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯประจำปีงบประมาณ ๒๕64,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

วัตถุประสงค์

         - เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง วิธีป้องกันโรค หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามกฎหมาย และได้รู้จักวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง

       -  เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

31 มีนาคม 2564

กิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มะขุนหวาน โดยท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มะขุนหวาน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

19 มีนาคม 2564

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ก่อนการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

 

1.ให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 

2.กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

3.การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ

17 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)