องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

กิจกรรม การจัดการขยะและลดมลพิษทางอากาศ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะขุนหวาน  และประชาชนในพื้นที่ มีความตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะพลาสติก โฟม และวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผา ลดการเกิด PM2.5  จึงร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาวัสดุวิทยาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำภาชนะจากธรรมชาติ เพื่อนำพืชหรือวัสดุทางธรรมชาติ เช่น ใบลำไย ใบกล้วย มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะในการบรรจุอาหาร เพื่อลดปัญหาขยะประเภท พลาสติก โฟม และลดปัญหาการเผา การสร้างมลพิษทางอากาศ การเกิด PM 2.5 เพราะวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติให้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
  2. เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสร้างมลพิษทางอากาศ การเกิด PM 2.5

 
25 กุมภาพันธ์ 2564