องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

กิจกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2564

ปริมาณขยะในปัจจุบัน มีจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม  อาทิเช่น  ไวนิล กระสอบปุ๋ย กระสอบอาหาร ซึ่งมีมากในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำปัญหามาวิเคราะห์ และได้แนวความคิดริเริ่มที่จะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่มีอยู่มากจึงนำ ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จาก เศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นชิ้นงาน กระเป๋าในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง  สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นอีกทั้งยังช่วยสร้างจิตรสำนึกรักษาสภาพแวดล้อม ลดการเกิดขยะในชุมชน อีกด้วย

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
  2. เพื่อจัดการลดปัญหาขยะในพื้นที่

 
24 กุมภาพันธ์ 2564