องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,392
เดือนที่แล้ว
2,609
ปีนี้
11,591
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
45,937
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ/คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)/ผู้บริหาร อปท./จนท. และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านตามกรอบปฏิทินการเชื่อมโยงการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้ร่วมลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.


 
18 กุมภาพันธ์ 2565