องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ในการนำความ 14 ก.ค. 2563Not FoundDownload
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีง 14 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 14 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 14 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 ก.ค. 2563Not FoundDownload
หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผู้สมัคร 13 ก.ค. 2563Not FoundDownload
ใบสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ 13 ก.ค. 2563Not FoundDownload
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ก.ค. 2563Not FoundDownload
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11 ก.ค. 2563Download
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 11 ก.ค. 2563Not FoundDownload
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ 8 พ.ค. 2562สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1