องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม7 ก.ย. 2563
2เอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน7 ก.ย. 2563
3เอกสารประชาสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า3 ส.ค. 2563
4เอกสารประชาสัมพันธ์ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน3 ส.ค. 2563
5เอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก9 ก.ค. 2563
6เอกสารประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ9 ก.ค. 2563
7เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ11 มิ.ย. 2563
8เอกสารประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256111 มิ.ย. 2563
9เอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11 พ.ค. 2563
10เอกสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ11 พ.ค. 2563
11เอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
12เอกสารประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีออนไลน์7 เม.ย. 2563
13เอกสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25405 มี.ค. 2563
14เอกสารประชาสัมพันธ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ5 มี.ค. 2563
15เอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร12 ก.พ. 2563
16เอกสารประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254312 ก.พ. 2563
17เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.25358 ม.ค. 2563
18เอกสารประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน8 ม.ค. 2563
19เอกสารประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.25484 ธ.ค. 2562
20เอกสารประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ธ.ค. 2562

12  >> >|