องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
1,007
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,029
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,110
ไอพี ของคุณ
18.207.129.82

รายการวันที่
สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ก.ค. 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11 ก.ค. 2563
การศึกษาแห่งชาติ11 ก.ค. 2563
สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ก.ค. 2563
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน(ฉบับ2)11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการทำสัญญารับทุน11 ก.ค. 2563
มท0893.4 55851หารือแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน11 ก.ค. 2563
มท0810.3 63160 หารือการจัดเก็บภาษีป้าย11 ก.ค. 2563
มท0808.2 ว.3596เรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ11 ก.ค. 2563
มท0808.2 ว.2474แนวทางเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะอสม11 ก.ค. 2563
มท0808.2 47481 หารือเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว11 ก.ค. 2563
มท0808.2 44671 หารือการเป็นกรรมการตรวจการจ้าง11 ก.ค. 2563

12  >> >|