องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

รายการวันที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)2 ส.ค. 2564
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 (งานประสานสาธารณูปโภค)30 ก.ค. 2564
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (งานก่อสร้าง)30 ก.ค. 2564
สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
วิธีปฏิบัติราชการปกครอง11 ก.ค. 2563
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน11 ก.ค. 2563
ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง11 ก.ค. 2563
การผังเมือง11 ก.ค. 2563
การจัดสรรที่ดิน11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันฯ11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงฉบับ63 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงฉบับ62 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงฉบับ61 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานป้องกันการพังทลายของดิน11 ก.ค. 2563
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่าง11 ก.ค. 2563

1