องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
6,138
ปีที่แล้ว
9,081
ทั้งหมด
15,219
ไอพี ของคุณ
3.227.208.0

รายการวันที่
สำนักนายกว่าด้วยการประสานงานสาธารณูปโภค11 ก.ค. 2563
สหกรณ์11 ก.ค. 2563
สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ก.ค. 2563
รักษาความสะอาด11 ก.ค. 2563
ระเบียบมท.ว่าด้วยการยึดอายัด11 ก.ค. 2563
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ254111 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการ(ฉบับ4)11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดิน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการทำสัญญาและใช้ทุน11 ก.ค. 2563
มหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว11 ก.ค. 2563
มท0891.3 42310หารือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเบี้ย11 ก.ค. 2563
มท0809.6 ว.144 หารือเกี่ยวกับลงโทษทางวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ11 ก.ค. 2563
มท0809.3 ว.128หารือประโยชน์ตอบแทนอื่น11 ก.ค. 2563
มท.0808.2 ว.2474 แนวทางเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง อสม11 ก.ค. 2563

12  >> >|