องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
66
เดือนที่แล้ว
1,865
ปีนี้
14,936
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
49,282
ไอพี ของคุณ
3.215.79.68

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.256310 ม.ค. 2565
2ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบต.ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.256210 ม.ค. 2565
3ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 256010 ม.ค. 2565
4ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 256010 ม.ค. 2565
5ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น10 ม.ค. 2565
6ประกาศ_ก.อบต._เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขพนักงานจ้างฉบับ 7 256510 ม.ค. 2565
7ประกาศ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ_(ฉบับที่_3)_พ.ศ._256110 ม.ค. 2565
8ประกาศ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น_พ.ศ._256110 ม.ค. 2565
9ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256210 ม.ค. 2565
10ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25639 ต.ค. 2563
11ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบต.ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.25629 ต.ค. 2563
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25609 ต.ค. 2563
13ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 25609 ต.ค. 2563
14ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น9 ต.ค. 2563

1