องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
2,009
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,009
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน


นางสาวพัชรินทร์ บุญคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอกพลกฤต วาสนานุกูลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสิริพร สกุลวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพรรณี คำมูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางปทุมรัตน์ ขวัญดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวิไลวรรณ ศรีพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชา กันธิยา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัญชลี ยะสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง
ผู้ช่วยนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย