องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,156
เดือนที่แล้ว
2,638
ปีนี้
2,156
ปีที่แล้ว
25,265
ทั้งหมด
36,502
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

1
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
23 ธันวาคม 2564

โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

การดำเนินงาน  โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ (อาหารกลางวัน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน  สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

09 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/11/64,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

เมื่อวันที่ 8 /11/2564 นายวุฒิพงศ์ เอกอมร ปลัดองค์การบริหารว่งนตำบลมะขุนหวาน ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.มะขุนหวานเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์รฉีดวัคซีน ณ รพสต.บ้านมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข็มที่ 1 ) ให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ตำบลมะขุนหวาน พร้อมทั้ง บริจาคน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการ จำนวน 15 แพ็ค

08 พฤศจิกายน 2564

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

 

จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการรวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการด้วย

08 พฤศจิกายน 2564

บันทึกข้อตกลง (MOU),องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอสันป่าตอง

เรื่อง ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนแฟลตตำรวจ ตำบลบ้านกลางฯ

27 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
*วันรับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
*สามารถมารับเอกสารใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*ติดต่อสอบถาม 052-009642 (ได้ในเวลาราชการ)
07 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

06 ตุลาคม 2564

แบบประเมินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
15 กันยายน 2564

การสำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ รับวัคซีน  MODERNA  จากสภากาชาดไทย ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ รับวัคซีน MODERNA จากสภากาชาดไทย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคฉีด ในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ของท่าน ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 052009642 ได้ในเวลาราชการ

27 สิงหาคม 2564

วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

สามารถดาวน์โหลดวีดีทัศน์ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/

24 สิงหาคม 2564

การรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยผ่าน QR CODE,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

อบต.มะขุนหวาน ได้จัดโครงการชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลมูลผ่าน QR CODE

ท่านที่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

สามารถชำระผ่าน QR CODE

11 สิงหาคม 2564

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ตำบลมะขุนหวาน,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
25 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

"กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"

(เฟส 1 จำนวน 100 ตอน)

21 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2564ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

01 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน,makhunwan.go.th
29 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (182 รายการ)