ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 <10/04/63>
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 <09/04/63>
001 543_822_1.pdf (62 KB.)ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.2 <08/04/63>
001 542_821_2.pdf (56 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเกุมภาพันธ์ 2563 <04/03/63>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 1โครงการ <18/02/63>
โครงการก่อสร้างจำนวน2โครงการ 527_815_18022563.pdf (163 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 <03/02/63>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 <06/01/63>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ <02/01/63>
จัดชื้อเครื่องปรับอากาศ 526_814_02012563.pdf (142 KB.)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 <09/12/62>
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ <03/12/62>
001 515_809_CCF11122562.pdf (1.49 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549