ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2561 <02/09/62>

https://www.facebook.com/mkwlocal/videos/2028718887423247/UzpfSTEwMDAwMDk3NjcxNzIzMDoyODAzMjAwMTYzMDU1ODQ3/
หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ด้านชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2561


 
     

 


 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549